บริการของเรา


นำเข้าสินค้าอย่างเดียว ทางเรือ (SE...

บริการ นำเข้าสินค้าอย่างเดียว ทางเรือ (SEA) เวลา 12-15 วัน*ไม่มีค่าบริการขั้นต่ำ*

24฿

นำเข้าสินค้าอย่างเดียว ทางเรือ (SE...

บริการ นำเข้าสินค้าอย่างเดียว ทางเรือ (SEA) เวลา 12-15 วัน*ไม่มีค่าบริการขั้นต่ำ*

25฿

นำเข้าสินค้าอย่างเดียว ทางรถ (EK) ...

บริการ นำเข้าสินค้าอย่างเดียว ทางรถ (EK) เวลา 5-7 วัน*ไม่มีค่าบริการขั้นต่ำ*

30฿

นำเข้าสินค้าอย่างเดียว ทางรถ (EK) ...

บริการ นำเข้าสินค้าอย่างเดียว ทางรถ (EK) เวลา 5-7 วัน*ไม่มีค่าบริการขั้นต่ำ*

35฿

สั่งซื้อสินค้า + นำเข้า ทางเรือ (S...

บริการ สั่งซื้อสินค้า + นำเข้า ทางเรือ (SEA) เวลา 12-15 วัน*ไม่มีค่าบริการขั้นต่ำ*

29฿

สั่งซื้อสินค้า + นำเข้า ทางเรือ (S...

บริการ สั่งซื้อสินค้า + นำเข้า ทางเรือ (SEA) เวลา 12-15 วัน*ไม่มีค่าบริการขั้นต่ำ*

30฿

สั่งซื้อสินค้า + นำเข้า ทางรถ (EK)...

บริการ สั่งซื้อสินค้า + นำเข้า ทางรถ (EK) เวลา 5-7 วัน*ไม่มีค่าบริการขั้นต่ำ*

38฿

สั่งซื้อสินค้า + นำเข้า ทางรถ (EK)...

บริการ สั่งซื้อสินค้า + นำเข้า ทางรถ (EK) เวลา 5-7 วัน*ไม่มีค่าบริการขั้นต่ำ*

40฿

ส่งออกสินค้าไปจีน ทางรถ ตู้คอนเทนเ...

ขนาดตู้คอนเทนเนอร์ 45 ฟุต (45 FT) ราคา 300,000 – 460,000- ใส่สินค้าได้ประมาณ 75 คิว / ตู้- จำกัดน้ำหนักสินค้าทั้งตู้ไม่เกิน 25 ตัน / ตู้- ระยะเว...

460,000฿

ส่งออกสินค้าไปจีน ทางรถ ตู้คอนเทนเ...

ขนาดตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต (20 FT) ราคา 180,000 – 270,000- ใส่สินค้าได้ประมาณ 32 คิว / ตู้- จำกัดน้ำหนักสินค้าทั้งตู้ไม่เกิน 21 ตัน / ตู้- ระยะเว...

270,000฿

ส่งออกสินค้าไปจีน ทางเรือ ตู้คอนเท...

ขนาดตู้คอนเทนเนอร์ 40 ฟุต (40 FT) ราคา 100,000 – 300,000- ใส่สินค้าได้ประมาณ 68 คิว / ตู้- จำกัดน้ำหนักสินค้าทั้งตู้ไม่เกิน 25 ตัน / ตู้- ระยะเว...

300,000฿

ส่งออกสินค้าไปจีน ทางเรือ ตู้คอนเท...

ขนาดตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต (20 FT) ราคา 60,000 – 250,000- ใส่สินค้าได้ประมาณ 32 คิว / ตู้- จำกัดน้ำหนักสินค้าทั้งตู้ไม่เกิน 21 ตัน / ตู้- ระยะเวล...

250,000฿

Scroll to Top